Kirkkoneuvoston päätöksiä 22.5.2017

24.5.2017 13.05

Kirkkoneuvoston kokous 22.5.2017

1. Kirkkoneuvosto vahvisti henkilöstön vuosilomasuunnitelman lomavuodelle 2017.

2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa seurakunnalle uuden taloussäännön. Se on valmisteltu kirkkohallituksen taloussääntömallin pohjalta. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

3. Sarakylän hautausmaan muisto- ja uurna-alueelle tulevan muistomerkin urakoitsijaksi valittiin A & O Steel Oy/Alpo Puhakka.

4. Lastenohjaajan työsuhteeseen 1.9.2017 alkaen kirkkoneuvosto valitsi diakonissa-sairaanhoitaja (AMK) Rauni Juntin, varalle Maiju Anttilan.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan kotisivuilla myöhemmin.

 

« Uutislistaukseen