Kirkkoneuvosto

 

Kirkkoneuvoston johtaa seurakunnan käytännön toimintaa 

sekä edistää sen hengellistä elämää ja perustehtävän toteuttamista.

Se valmistelee kaikki kirkkovaltuuston päätettäväksi menevät asiat.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 

Kirkkoneuvoston alustava kokousaikataulu syksyllä 2019:

26.8, 23.9, 28.10, 25.11, 16.12.

 

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 2019-2020:

Liikanen Timo, puheenjohtaja

Jaakkola Anna-Maaria, varapuheenjohtaja

Alatalo Jorma

Fali Sirkku

Honkanen Erkki

Kouva Elmi

Lyytikäinen Timo

Nikula Veli

Veivo Sointu

 

Läsnäolo- ja puheoikeus:

kirkkovaltuuston pj. Ahonen Esko

kirkkovaltuuston vpj. Puurunen Terttu