Kirkkoneuvosto

 

Kirkkoneuvoston johtaa seurakunnan käytännön toimintaa 

sekä edistää sen hengellistä elämää ja perustehtävän toteuttamista.

Se valmistelee kaikki kirkkovaltuuston päätettäväksi menevät asiat.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Nykyinen toimikausi päättyy vuonna 2018.

 

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto:

Liikanen Timo, puheenjohtaja

Tihinen Tuulikki, varapuheenjohtaja

Ahonen Esko

Ikonen Eija

Jaakkola Anna-Maaria

Jurmu Iivari

Nikula Veli

Ruokangas Mauno

Veivo Sointu

 

Läsnäolo- ja puheoikeus:

kirkkovaltuuston pj. Niskasaari Arvo

kirkkovaltuuston vpj. Puurunen Terttu