Kirkkovaltuusto

 

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto,

 

jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. 

 

Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

 

 

Kirkkovaltuuston tehtävistä säädetään kirkkolain 9. luvussa sekä kirkkojärjestyksen 8. luvussa.

 

Se päättää seurakunnan toiminnan suurista linjoista, kuten tuloveroprosentista,

 

toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja tilinpäätöksestä.

 

 

Pudasjärven kirkkovaltuusto:

 

 

Niskasaari Arvo, puheenjohtaja; Puurunen Terttu, varapuheenjohtaja; Ahonen Esko, Ekdahl Aune, Fali Sirkku,

 

Ikonen Eija, Jaakkola Anna-Maaria, Jurmu Iivari, Kemppanen Tuomas, Lantto Marja, Lohilahti Ilmari,

 

Mattila Juhani, Nikula Veli, Perttu Seija, Pikkuaho Katriina, Piri Jouni, Puhakka Suvi, Ruokangas Mauno,

 

Särkelä Katja, Tihinen Tuulikki, Tykkyläinen Kari, Vainio Taina, Veivo Sointu

.

 

 

 

 

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuusto tammikuussa 2015.