Vaaliaikataulu

Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan 31.5.2022 mennessä

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus julkaistaan 9.8.2022 mennessä

Vaalilautakunta laatii 1.9.2022 mennessä äänioikeutettujen luettelon , joka pidetään nähtävillä tarkastamista varten pe 2.9. klo 10-14 ja ma 5.9. klo 15-19. 

Ehdokasasettelu päättyy, ja valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat liitteineen on toimettava kirkkoherranvirastoon 15.9.2022 klo 16 mennessä. 

Ennakkoäänestys 8.-12.11.

Varsinainen vaalipäivä 20.11.