Ota rohkeasti yhteyttä

Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet tai mikä tahansa muu murhe, voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Papit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät ja muut työntekijät ovat seurakuntalaisia varten. Myös kirkon palveleva puhelin ja palveleva netti ovat käytettävissäsi. 

Voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, kun

  •      haluat puhua asioista jonkun kanssa luottamuksellisesti
  •      tarvitset tukea vaikeuksissasi
  •      haluat osallistua vapaaehtoistoimintaan

Mikään asia ei ole liian pieni, kun se on sinulle tärkeä. Voit olla yhteydessä henkilökohtaisesti, puhelimitse tai netin välityksellä.

Diakonia

Diakoniatyön tavoitteena on auttaa erityisesti niitä, joita muu apu ei tavoita ja jotka elävät usein monien vaikeuksien keskellä. Siten diakonia on kristillisestä rakkaudesta lähtevää palvelemista, jolla pyritään heikompien auttamiseen ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Kristillisen uskon, toivon ja rakkauden lähtökohdista tarjotaan mahdollisuuksia asenteiden muutokseen, jotta ihmisarvoinen elämä ja lähimmäisenrakkaus pääsisi toteutumaan.

Toiminta

  • Yksilöitä koskeva: kotikäynnit, sielunhoito ja taloudellinen avustaminen
  • Ryhmiä koskeva: laitosvierailut, vankilavierailut, diakoniapiirit, kirkkopyhät, vanhusten ja eläkeläisten piirit, vammaisten ryhmät, retket, leirit, kriisiryhmä, sururyhmä sekä kipuryhmä
  • Vapaaehtoistyö: tukihenkilötoiminta, kylien diakoniayhdyshenkilöverkosto ja yhteisvastuukeräys

Diakoniavastaaanotto diakoniatoimistossa torstaisin klo 9.15-11.00

Vastaanotolle voi tulla puhumaan kaikista mieltä painavista asioista, esimerkiksi ihmissuhdeongelmista, suruista tai taloudellisista huolista. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Mikäli vastaanotolle syynä on taloudelliset huolet, pyytäisimme ottamaan mukaan tulo- ja menotiedot, sosiaalitoimiston päätös, viimeisen 1kk tiliote, laskut jne.
Taloudelliseen avustamiseen liittyy myös yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa, joten asiakkaan luvalla voimme ottaa yhteyttä esim. sosiaalitoimistoon.