DIAKONIAN VIRKA

Pudasjärven seurakunnassa on avoinna kokoaikainen diakonian virka, 1.6.2023 alkaen. Virkaan valittu toimii vs. diakoniaviranhaltijana 6.2.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pudasjärven seurakunnassa on kaksi diakonian virkaa. Tiimiä johtaa ja työalasta vastaa diakoniapappi. Avoinna olevan viran vastuualueena on vanhustyö sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa tehtävä työ.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen nro 141/2020 mukaiset tutkinnot (sosionomi AMK tai sairaanhoitaja AMK). Tutkintoon tulee kuulua em. päätöksen mukaisia teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja. Kirkkohallituksen ja piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset diakonian virkaan kelpoistavat tutkinnot otetaan huomioon. Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokonaisnäkemystä seurakunnan diakoniatyön kehittämisestä. Tehtävän hoito pinta-alaltaan laajassa seurakunnassa edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Viran palkkaus määräytyy KirVESTESin yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 502:n mukaan, peruspalkka 2485,59 euroa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää sekä työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen. Lisäksi hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä kirkkolain 6 luvun 33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta. Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi 20.1.2023 klo 16 mennessä. Haastattelut suoritetaan 23.1.2023.

Haastatteluryhmään nimetään kirkkoherra, diakonian työalajohtaja, talouspäällikkö sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja." Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 0408207223 sekä 26.12-8.1. välisenäa aikana diakonian työalajohtaja Jari Valkonen p. 0405952037.

 

Seurakuntamestarin työsuhde

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana seurakuntamestarin kokoaikainen työsuhde 1.2.2023 alkaen, työaika 38,25 h/vko.

Työsuhteeseen valittavalta edellytetään seurakuntamestarin koulutusta, muuta soveltuvaa ammatillista koulutusta tai muutoin hankittua osaamista tehtävistä suoriutumiseksi, kuten kokemusta seurakuntamestarin työstä.

Seurakuntamestarin keskeisimpiin työtehtäviin kuuluu:

- Kiinteistöjen huolto- ja puhtaanapito

- Hälytyslaitteiden valvonta, ovien lukituksista ja avaamisista huolehtiminen, sekä muu yleisvalvonta

- Pienimuotoiset korjaus- ja huoltotyöt, erikoisammattityön tarpeen arviointi ja yhteydenpito huolto- ja asennus asioissa

- Kausityöntekijöiden esimies osan vuotta

- Vainajien vastaanotto, arkku- ja uurnasaatot

- Seurakunnan tilaisuuksien, kirkollisten tilaisuuksien yleisjärjestely ja käytännön valmistelu, kuten liputukset, äänentoisto ja striimaus

- Sakraalitilan valmistaminen tilaisuuden luonteen ja kirkkovuoden vaiheiden mukaan

- Kirkollisten esineiden ja kirkkotekstiilien huolto

Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokonaisnäkemystä seurakuntaelämästä, kiinteistöjen hoidosta, sekä hautausmaahallinnosta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia, sillä mm. äänentoisto ja striimauslaitteiston käyttö ovat seurakuntamestarin keskeisiä työtehtäviä. Tehtävän hoito pinta-alaltaan laajassa seurakunnassa edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus määritellään vaativuusryhmä 401:n mukaan, tehtäväkohtainen palkka 2016,15 €. Peruspalkkaa voidaan, valitun täyttäessä edellytykset, korottaa vaativuusryhmän 401:stä korkeammaksi KirVESTES 22 § 5 mom. erityisen syyn ja vaativuusarvioinnin perusteella, joka palkkataulukon mukaan on tällä hetkellä 2 212,38 euroa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää, sekä työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää.

Työsuhteeseen valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen. Lisäksi hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kuukautta. Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen juho.jarvelin@evl.fi 17.1.2023 klo 16 mennessä. Haastattelut suoritetaan 24.1.2023.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Juho Järvelin, p. 0406872144