Nuorisotyönohjaajan sijaisuus

Pudasjärven seurakunnassa on avoinna nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle 17.5.-30.11.2021, sijaisuuden perusteena vakituisen viranhaltijan virkavapaus.

Nuorisotyönohjaajan sijaisen vastuualueena on nuoriso- ja rippikoulutyö. Hakijalta edellytetään kokonaisnäkemystä seurakunnan nuorisotyön kehittämisestä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Nuorisotyönohjaajan sijaisuuden kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen nro 102 mukaiset tutkinnot (sosionomi amk tai yhteisöpedagogi amk), joihin sisältyy vähintään 90 opintopistettä teologisia sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyviä opintoja. Lisäksi piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavat tutkinnot huomioidaan.

Sijaisuuden palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502:n mukaisesti, tehtäväkohtainen palkka 2380,95€ euroa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Tehtävään valitun tulee esittää lasten parissa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee lähettää 20.4. klo 16 mennessä osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun pe 23.4.

Lisätietoja kirkkoherra Timo Liikanen, p. 0408207223, timo.liikanen@evl.fi ja kasvatuksen työalajohtaja Eva-Maria Mustonen, p. 0405952037, eva-maria.mustonen@evl.fi

 

Seurakuntamestarin kesäloman sijaisuus

Pudasjärven seurakunnassa on haettavan seurakuntamestarin kesäloman sijaisuus ajalle 21.6. – 8.8.2021.


Seurakuntamestari toimii asiakas- ja huoltopalvelutehtävissä seurakunnan kiinteistöissä sekä hautaustoimessa.

Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluvat jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien käytännön järjestelyjen hoitaminen. Seurakuntamestari valmistelee tilat tilaisuuksia varten ja huolehtii tilojen siisteydestä sekä turvallisuudesta.


Tehtäviin kuuluvat myös hautausmaiden kiinteistöjen ulkoalueiden siisteydestä huolehtiminen yhdessä hautausmaiden kesätyöntekijöiden kanssa sekä hautaustoimeen liittyviä tehtäviä. Työhön sisältyy viikonloppu- ja iltatyötä. Viikkovapaapäivät ovat pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Työaika on 38,25 tuntia viikossa.
 
Seurakuntamestarin tehtävän hoitaminen edellyttää joustavuutta, sopeutumiskykyä ja oma-aloitteisuutta. Seurakuntamestari työskentelee tiiviissä yhteistyössä seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Työssä kohdataan ja palvellaan ihmisiä hyvin erilaisissa tilanteissa. Haemme henkilöä, jonka vahvuuksia ovat kyky itsenäiseen työskentelyyn, hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky sekä aikaansaava työote. Aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi paikkaan täytettäessä.

Työtehtävien hoitaminen vaatii ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.
Tehtävään valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Opastus tehtävään annetaan työsuhteen aluksi 21.6. – 4.7. välisenä aikana, joka toteutetaan ennen vakituisen työntekijän kesälomaa. Opastusta tehtäviin voidaan järjestää myös ennen varsinaista loman sijaisuutta erikseen sovittuina viikonloppuina. Työhönopastus on palkallista työaikaa.

Sijaisuuden palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 401:n mukaisesti, tehtäväkohtainen palkka 1976,62€ euroa. Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Hakemukset tulee lähettää 20.4.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen timo.niskanen@evl.fi.

Lisätietoja talouspäällikkö Timo Niskanen p. 040 6872 144, timo.niskanen@evl.fi.