Talouspäällikön virka

Pudasjärven seurakunnassa on avoinna talouspäällikön virka 1.9.2019 alkaen. Virkaan valittava toimii vs. talouspäällikkönä 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran kelpoisuusehtona on yliopistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto tai vähintään tradenomi (AMK) tai aiemman opistoasteen kaupallinen tutkinto. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Talouspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat:

  • seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen.

  • talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen

  • taloussuunnittelusta, raportoinnista, kustannuslaskennasta sekä taloudellisten ja oikeudellisten etujen valvonnasta vastaaminen

  • omaisuudenhoidon valmistelusta vastaaminen

  • Henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen, palkka-asiamiehen tehtävät

  • taloustoimen, hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinto sekä näiden työntekijöiden esimiehenä toimiminen

  • kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset vastuut viranhaltijapäätöksistä

  • Valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä

  • tietohallinnosta, tietosuojasta ja sen kehittämisestä vastaaminen

  • isännöitsijä- ja rakennuttajatehtävistä vastaaminen

Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Viran palkkaus määritellään Kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J 20 –hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen, ja esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee lähettää 26.11.2018 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi tai postitse osoitteeseen Pudasjärven seurakunta, PL 58, 93101 PUDASJÄRVI. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 4.12.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 0408207223 tai timo.liikanen@evl.fi