Kirkkovaltuusto

 

 

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto,

 

jonka jäsenet valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa.

 

Nykyinen valtuustokausi kestää vuoteen 2022 saakka.

 

 

Kirkkovaltuuston tehtävistä säädetään kirkkolain 9. luvussa sekä kirkkojärjestyksen 8. luvussa.

 

Se päättää seurakunnan toiminnan suurista linjoista, kuten tuloveroprosentista,

 

toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja tilinpäätöksestä.

 

 

 

Pudasjärven kirkkovaltuusto:

 

 

 

Ahonen Esko, puheenjohtaja

 

Alahäivälä Kirsi

 

Alatalo Jorma

 

Fali Sirkku

 

Honkanen Erkki

 

Ikonen Eija

 

Jaakkola Anna-Maaria

 

Kesti Mervi

 

Kipinä Suvi

 

Koivukangas Jouni

 

Koivula Marko

 

Kouva Elmi

 

Lantto Marja 

 

Lyytikäinen Timo

 

Nikula Veli

 

Perttu Seija

 

Puhakka Suvi

 

Puurunen Terttu, varapuheenjohtaja

 

Ruokangas Mauno

 

Seppälä Jouni

 

Särkelä Katja 

 

Veivo Sointu

 

Viljamaa Mirja

 

kirkkovaltuusto
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuusto