Muut toimikunnat ja työryhmät

Rakennustoimikunta: Terttu Puurunen (pj.), Esko Ahonen, Anna-Maaria Jaakkola, Veli Nikula ja Erkki Honkanen. Virkansa puolesta rakennustoimikuntaan kuuluvat seurakuntamestari, talouspäällikkö ja kirkkoherra.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat:Taina Vainio (pj.), Ilmari Lohilahti ja Päivi Pohjanvesi. Varajäsenet Jouni Piri, Urpo Ervasti ja Sirkka Pankinaho.

Seurakunnan edustajat maanmittaustoimiston suorittamissa toimituksissa: Jorma Alatalo, varalla Elmi Kouva.

Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä: Anna-Maaria Jaakkola (pj.), Esko Ahonen ja Terttu Puurunen.