Työalojen vastuuryhmät

Seurakunnan hallinnon ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto on nimennyt työaloille vastuuryhmät toimikaudekseen 2021-2022 Vastuuryhmät ovat työalojen toimintaryhmiä, jotka totetutavat rajattuja tehtäviä yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne keskittyvät työalan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen ja toimivat yhteistyöverkostona.

Yleinen seurakuntatyö: Sirkku Fali, Sari Nieminen, Antti Niemitalo, Veli Nikula, Eliisa Ojala ja Aimo Pietilä.

Kasvastustyö: Kirsi Alahäivälä, Mervi Kesti, Pekka Kinnunen, Sirpa Outila Jouni Piri, Suvi Puhakka ja Vesa Vääräniemi. Nuorten asiantuntijajäseninä ryhmään kuuluvat Essi Törmänen ja Annika Tauriainen.

Diakoniatyö:  Aune Ekdahl, Jouni Koivukangas, Elmi Kouva, Kari Mikkola, Tapani Ollila, Seija Perttu, Mauno Ruokangas, Tuula A. Tolkkinen.

Lähetystyö:  Fanni Hemmila, Marko Koivula, Martta Koskela, Vuokko Loukusa ja Kari Stenius.

Sarakylän kappelityöryhmä: Elina Jylhänlehto, Kaisa Nivala, Paavo Sarajärvi, Katja Särkelä ja Timo Vähäkuopus.

Viestintäryhmä: Reeta Jylhänlehto, Arvo Niskasaari, Pirkko Polvi, Elisa Ranua. 

Vastuuryhmiin kuuluu nimettyjen seurakuntalaisten lisäksi kunkin työalan työntekijät.