Työalojen vastuuryhmät

Seurakunnan hallinnon ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto on nimennyt työaloille vastuuryhmät toimikaudekseen 2023-2024 Vastuuryhmät ovat työalojen toimintaryhmiä, jotka totetutavat rajattuja tehtäviä yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne keskittyvät työalan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimivat yhteistyöverkostona.

Yleinen seurakuntatyö: Erja Komulainen, Sari Nieminen, Veli Nikula, Mervi Sammelvuo, Hannu Vainio. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu papisto ja kanttori.

Kasvastustyö: Kirsi Alahäivälä, Mervi Kesti, Pekka Kinnunen, Jouni Koivukangas, Anne Pääaho. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat sekä kasvatuksen työalasta vastaava seurakuntapastori. 

Diakoniatyö:  Eija Ahonen, Matti Hankkila, Sauli Harju, Elmi Kouva, Teija Pohjolainen, Mauno Ruokangas, Katri Virtanen. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu diakoniaviranhaltijat sekä diakonian työalasta vastaava seurakuntapastori. 

Lähetystyö: Fanni Hemmilä, Martta Koskela, Vuokko Loukusa, Kari Stenius, Seppo Äikäs. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu lähetyksen työalasta vastaava seurakuntapastori. 

Sarakylän kappelityöryhmä: Elina Jylhänlehto, Kaisa Nivala, Aku Nurmela, Pentti Siuruainen, Katja Särkelä. Työntekijöistä kappelityöryhmään kuuluu kirkkoherra. 

Viestintäryhmä: