Työalojen vastuuryhmät

Seurakunnan hallinnon ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto on nimennyt työaloille vastuuryhmät toimikaudekseen 2019-2020. Vastuuryhmät ovat työalojen toimintaryhmiä, jotka totetutavat rajattuja tehtäviä yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne keskittyvät työalan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen ja toimivat yhteistyöverkostona.

Yleinen seurakuntatyö: Sirkku Fali, Sari Nieminen, Antti Niemitalo, Veli Nikula, Eliisa Ojala ja Aimo Pietilä.

Kasvastustyö: Kirsi Alahäivälä, Mervi Kesti, Pekka Kinnunen, Jouni Piri, Suvi Puhakka ja Heikki Turves. Nuorten asiantuntijajäseninä ryhmään kuuluvat Essi Törmänen ja Annika Tauriainen.

Diakoniatyö: Suvi Kipinä, Jouni Koivukangas, Elmi Kouva, Kari Mikkola, Tapani Ollila, Seija Perttu, Mauno Ruokangas, Tuula A. Tolkkinen ja Mirka Väyrynen.

Lähetystyö: Håkan Blomqvist, Aune Ekdahl, Fanni Hemmila, Marko Koivula, Martta Koskela, Vuokko Loukusa ja Kari Stenius.

Sarakylän kappelityöryhmä: Elina Jylhänlehto, Kaisa Nivala, Paavo Sarajärvi, Katja Särkelä ja Timo Vähäkuopus.

Vastuuryhmiin kuuluu nimettyjen seurakuntalaisten lisäksi kunkin työalan työntekijät.