Kirkkoherranvirasto

 

  • Kaste-, vihkimis- ja hautausaikojen varaaminen
  • Seurakunnan toimitilojen vuokraaminen pyhiä toimituksia ja muita perhejuhlia varten.
  • Kirkonkirjojen pitoon liittyvät palvelut, kuten virkatodistukset ja sukuselvitykset hoidetaan Oulun aluekeskusrekisterissä. Näissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä Oulun aluekeskusrekisteriin, yhteystiedot löytyvät tästä. Omaan kirkkoherranvirastoon jätetyt tilaukset välitetään eteenpäin aluekeskusrekisteriin. 

Virasto palvelee ma ja ti klo 9-11 ja 11.30-14 sekä to klo 12-15. 

Puh. 08 8823 100

Sähköposti: pudasjarvi.srk (at) evl.fi

Käynti- ja postiosoite: Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi

 

Henkilötietojen käsittely Pudasjärven seurakunnassa


Pudasjärven seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.


Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Pudasjärven seurakunnassa.