Virkatodistustilaus

Virkatodistukset tehdään Oulun aluekeskusrekisterissä. Aluerekisterin sivuille pääsee tästä linkistä.

Virkatodistustilaukset puhelimitse Oulun aluekeskusrekisteristä: p. (08) 316 1303 (ma-pe klo 9-15)

Virkatodistustilauksen muistilista, valmistaudu kertomaan seuraavat tiedot tilauksen yhteydessä:

  • Sukuselvityksen kohteena olevan henkilön nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika
  • Kuolinpäivä (jos henkilö on kuollut)
  • Käyttötarkoitus, johon todistus tilataan (esim. perunkirjoitusta varten)
  • Jos käyttötarkoituksena on perunkirjoitus, kenen perunkirjoituksesta on kyse
  • Miltä aikaväliltä todistus tilataan
  • Omat yhteystietosi
  • Laskutustiedot

Virkatodistus henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan noin kahden työpäivän kuluessa tilauksesta (+ postitusaika). Laajempia tietoja sisältävän sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen toimitusaika on tällä hetkellä noin 1,5 viikkoa (+ postitusaika).

HUOM! Virkatodistuslomakkeella ei voi tilata sukututkimusta. Katso lisätietoa sukututkimuksen tilaamisesta.

Virkatodistuksen hinnasto

Virkatodistuksien hinnat 1.3.2023 lähtien ovat Kirkkohallituksen yleiskirjeen maksupäätöksen mukaisesti seuraavat:

Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.-lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 55 € ja jokainen liitetodistus 20 €. Liitetodistusta ei tarvita a) jos lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, b) jos lapsettoman vainajan vanhempien elää-tieto ilmenee vainajan todistuksesta tai c) jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset. Isovanhemmista alkaen laaditussa todistuksessa riittää päähenkilön setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto. Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 € / todistus. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoituksia varten, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta. 

Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus) Päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista, 45 €. Päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan uudemmista jäsentietolähteistä, 20 €. Lisäksi jokainen liitetodistus 20 €. Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 € / todistus. 

Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus sekä elossaolon todistaminen ulkomaista eläkeyhtiötä varten 10 €.  Virkatodistus perhesuhdetiedoilla 20 € todistus. 

Kastekirjan ote, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 20 €. 

Todistuksen lisäkappale 10 € (identtinen kopio alkuperäisestä). 

Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittu todistus; perusmaksu 55 €. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 25 € jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ; perusmaksu 55 €, sisältää työtä enintään 30 minuuttia, lisämaksua 25 € jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 10 € kuvalta. HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan Kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja. 

Maksuttomia todistuksia ovat todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin. Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovutuksesta 10 € / todistus. 

Todistuksen toimitusmaksu toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) 5 €, joka sisältää myös laskutuksen. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimituksesta erikseen 5 €. Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 10 € / todistus ja toimitusmaksu 5 €. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettäminen ulkomaille, toimitusmaksun lisäksi 4,50 €. Postin PLUS-palvelun käytön lisämaksu 3,60 €. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.