Virkatodistustilaus

Virkatodistukset tehdään 1.12.2020 alkaen Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 083161303. Voit tilata sen sähköisesti tästä linkistä.

Asiakastiedote 1.3.2023

Virkatodistusmaksujen määräytyminen

Kirkkolain mukaan Kirkkohallitus päättää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Tuorein tätä asiaa koskeva päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 6/2023 ja uudet maksut astuvat voimaan 1.3.2023.

1. Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.-lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 55,00€ ja jokainen liitetodistus 20,00€. Liitetodistusta ei tarvita,        a) jos lapsen elää-tieto ilmenee vanhemman todistuksesta, b) jos lapsettoman vainajan vanhempien elää-tieto ilmenee vainajan todistuksesta, c) jos puolison ja päähenkilön jäsenyysaika- ja lapsitiedot ovat avioliiton ajalta täysin identtiset. Isovanhemmista alkaen laaditussa todistuksessa riittää päähenkilön setien, enojen ja tätien elää-/kuolintieto. Jäsenyysaikojen todistukset 20,00€/todistus. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan eri käyttötarkoitusta varten, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

2. Sukuselvitys, joka sisältää yksittäisiä seurakuntia koskevat ja rajattuun ajanjaksoon liittyvät tiedot (välitodistus) Päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan digitoiduista tai kirjamuotoisista kirkonkirjoista 45,00€. Päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan uudemmista jäsentietolähteistä 20,00€. Lisäksi jokainen liitetodistus 20,00€. Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20,00€/todistus.

3. Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus sekä elossaolon todistaminen ulkomaista eläkeyhtiötä varten 10,00€. Virkatodistus perhesuhdetiedoilla 20,00€/todistus.

4. Kastekirjan ote, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 20,00 euroa.

5. Todistuksen lisäkappale 10,00€ (identtinen kopio alkuperäisestä)

6. Tieteellistä tutkimusta ja sukututkimusta varten laadittava todistus; perusmaksu 55,00 euroa. Jos todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 25,00 euroa.

7. Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ; perusmaksu 55,00 euroa. Jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 25,00 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 10,00 euroa kuvalta. HUOM! Kuvatiedostojen kopiointeja koskevat pyynnöt toimitetaan kirkkohallitukseen. Seurakunnissa ei tehdä kuvatiedostojen kopiointeja.

8. Maksuttomia todistuksia ovat todistukset, joiden maksuttomuus perustuu johonkin voimassa olevaan lakiin. Henkilö voi tarkastuttaa kirkonkirjoissa ja seurakunnan muissa rekistereissä olevat omat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastusoikeutta käyttää useammin, veloitetaan tietojen luovuttamisesta 10,00€/todistus.

9. Todistuksen toimitusmaksu toimitustavasta riippumatta (nouto, postitse, sähköpostitse) 5,00€, joka sisältää myös laskutuksen. Jos todistus toimitetaan asiakkaan pyynnöstä useammalla eri tavalla (esim. postitse ja sähköpostitse) tai useampaan eri osoitteeseen, veloitetaan jokaisesta toimituksesta erikseen 5,00€. Aiemmin lähetettyjen todistusten kopioiden lähettämisestä veloitetaan 10,00€/todistus ja toimitusmaksu 5,00€. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettäminen ulkomaille, toimitusmaksun lisäksi 4,50€. Postin PLUS-palvelun käytön lisämaksu 3,60€. Maksukehotuksesta veloitetaan 5,00€.