Virkatodistustilaus

Virkatodistukset tehdään 1.12.2020 alkaen Oulun aluekeskusrekisterissä, p. 083161303. Voit tilata sen sähköisesti tästä linkistä.

Asiakastiedote 2.1.2020

Virkatodistusmaksujen määräytyminen

Kirkkolain mukaan Kirkkohallitus päättää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Tuorein tätä asiaa koskeva päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 19/2019 ja uudet maksut astuvat voimaan 1.1.2020.

Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta peritään:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, ja kyseessä on todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkollista toimitusta koskeva tieto;

c) 30 euroa muusta kuin alakohdassa b tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenkilön osalta 45 euroa ja liitetodistus 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma liitetodistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa.

Ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa.

Tieteellistä tutkimusta ja sukututkimusta varten laadittava todistus 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan todistuksen kopio 9 euroa.

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa. Jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Maksuttomia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Muut maksut; Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että toimituksesta 5,50 euroa, yhteensä 11 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämi-sestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.