Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on hallinnon ohjesäännön mukainen oikeus käyttää neuvoston heille delegoimaa ratkaisuvaltaa. Näitä ovat muun muassa henkilöstöä koskevat päätökset enintään kuuden kuukauden sijaispalkkauksissa, valintapäätösten vahvistamiset sekä jäännöslomien ja enintään kuukauden palkattoman virkavapauden/työloman hyväksymiset. 

Lisäksi kirkkoherra ja talouspäällikkö tekevät talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa hankintapäätökset, jolleivat ne ylitä neuvoston määrittelemää arvoa. 

1.7.2023 alkaen tehdyt viranhaltijapäätökset julkaistaan tällä sivustolla. Julkisuuslain mukaisesti salassapidettäviä päätöksiä ei julkaista.