Kirkkoneuvosto

 

Kirkkoneuvoston johtaa seurakunnan käytännön toimintaa sekä edistää sen hengellistä elämää ja perustehtävän toteuttamista.

Se valmistelee kaikki kirkkovaltuuston päätettäväksi menevät asiat.  Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 

Kirkkoneuvoston alustava kokousaikataulu syksyllä 2022:

29.8, 19.9, 31.10, 28.11, 19.12. 

 

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 2021-2022 (Varajäsen suluissa)

Liikanen Timo, puheenjohtaja

Jaakkola Anna-Maaria, varapuheenjohtaja (Puhakka Suvi)

Alatalo Jorma (Koivula Marko)

Honkanen Erkki (Ruokangas Mauno)

Ikonen Eija (Fali Sirkku)

Kouva Elmi (Alahäivälä Kirsi)

Lyytikäinen Timo (Seppälä Jouni)

Nikula Veli (Koivukangas Jouni)

Veivo Sointu (Lantto Marja)

 

Läsnäolo- ja puheoikeus:

kirkkovaltuuston pj. Ahonen Esko

kirkkovaltuuston vpj. Puurunen Terttu

 

Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii talouspäällikkö.