Kirkkoneuvosto

 

Kirkkoneuvoston johtaa seurakunnan käytännön toimintaa sekä edistää sen hengellistä elämää ja perustehtävän toteuttamista.

Se valmistelee kaikki kirkkovaltuuston päätettäväksi menevät asiat.  Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra.

Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 

Kirkkoneuvoston alustava kokousaikataulu keväällä 2024:

28.1, 26.2 (peruttu), 25.3, 29.4, 27.5. 

 

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto 2023-2024 (Varajäsen suluissa)

Liikanen Timo, kirkkoherra, puheenjohtaja

Jaakkola Anna-Maaria, varapuheenjohtaja (varajäsen Peltoniemi Helena)

Fali Sirkku (Tykkyläinen Marja-Leena)

Komulainen Erja (Harju Sauli)

Kouva Elmi (Ahonen Eija)

Lyytikäinen Timo (Hankkila Matti) 

Nikula Veli (Mattila Juhani)

Veivo Sointu (Lantto Marja)

Virtanen Ilpo (Honkanen Erkki)

 

 

Läsnäolo- ja puheoikeus:

kirkkovaltuuston pj.  Puurunen Terttu

kirkkovaltuuston vpj. Ahonen Esko

 

Kirkkoneuvoston sihteerinä toimii talouspäällikkö.