Rippikouluun ilmoittautuminen

Palauta kotiin kirjeellä tullut ilmoittautumislomake tullessasi aloituskirkkoon su 12.9.2020 klo 14.00.

Ilmoittautumislomakkeesta

Ilmoittautumislomake on hyvä täyttää huolellisesti ja selvällä käsialalla. Rippikoululaiselta tarvitaan myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Niiden kautta tiedotetaan rippikouluun liittyvistä asioista ja rippikoulun jälkeen myös isoskoulutukseen ilmoittautumisesta, joten niitä on syytä seurata aktiivisesti rippikoulun ajan.

Ilmoittautumislomakkeen tiedot kerätään rippikoulun leiriryhmien muodostamista ja yhteisiä rippikoulutapahtumia/leirejä varten. Tiedot ovat vain seurakunnan työntekijöiden käytössä. Ryhmään kuuluvien nimet julkaistaan omalle ryhmälle, kun ryhmäjako on tehty, mutta oman nimen julkaisemisen voi kieltää ilmoittautumislomakkeessa.

Rippikoulun työntekijät

Rippikoulun opettajina toimivat Pudasjärven seurakunnan papit, kanttori, diakonit ja nuorisotyönohjaajat. Lisäksi leireillä on kesätyöntekijöitä ja isoskoulutuksen suorittaneita nuoria.

Rippikoulun suorittaminen lyhyesti

Lyhyesti sanottuna ”ripille pääsy” edellyttää, että omaan seurakuntaan tutustumisjakson merkinnät (jumalanpalvelus- ja muut käynnit, sunnuntaipäivä, rippikoulusunnuntai ja leiripäivä) on suoritettu sekä varsinainen rippikoululeiri on käyty. Leirillä osallistutaan tunteihin ja muuhun toimintaan, suoritetaan ulkoläksyt ja tehdään lopputentti.

Rippikoulun hinta

Oman seurakunnan leirin käyviltä leirimaksu on 50 euroa. Hinta sisältää leirin majoituksen, ruokailut leirillä, vakuutukset, kyydityksen leiriltä konfirmaatioharjoitukseen, Katekismuksen ja Virsikirjan. Jos perheesi taloudellinen tilanne on hankala, leirimaksusta voi hakea vapautusta talouspäälliköltä (Timo Niskanen, 040-687 2144, timo.niskanen@evl.fi).

Sunnuntaipäivän ja Hilturannan leiripäivän ruokailut ovat rippikoululaisille ilmaisia. Rippikoulusunnuntaissa tarjotaan kirkkokahvit kaikille. Kaikki rippikoulun käyvät saavat myös seurakunnalta lahjaksi Raamatun.

Ehtoollinen rippikoulun aikana

Ehtoollisella käynti on mahdollista jo rippikoulun aikana ennen konfirmaatiota. Saat ehtoollisopetuksen oman ryhmäsi leiripäivässä, jolloin sinulla on mahdollisuus käydä ensimmäisen kerran ehtoollisella. Tämän lisäksi kotiseurakunnan rippileireillä pidetään yhtenä iltana ehtoollisiltakirkko, jossa sinulla on mahdollisuus käydä vielä kerran ehtoollisella ennen varsinaista konfirmaatiota ja ”rippikirkkoa”. Ehtoollisella käynti on vapaaehtoista ja ehtoollisella käydään aina rippikouluopettajiesi johdolla konfirmaatioon saakka.

Ryhmäjaosta

Ilmoittautumislomakkeeseen voit kirjoittaa kaksi kaveritoivetta, jotka otetaan huomioon ryhmäjakoa tehdessä. Toteutamme niistä ainakin toisen, jos mahdollista niin kummatkin. Kaverien kanssa kannattaa toivoa samoille leireille, niin sijoittamisesta tulee helpompaa.

Leirin suhteen ykköstoivettasi emme pysty välttämättä toteuttamaan. Jos sinulla on erityinen syy päästä tiettyyn leiriryhmään, kirjoita siitä maininta ja syy ilmoittautumislomakkeen ”muuta huomioitavaa –kohtaan.

Rippikouluryhmät muodostetaan seuraavasti:

  • jokainen nuori pyritään ensisijaisesti sijoittamaan siihen ryhmään, jonka hän on merkinnyt numerolla 1
  • ryhmän maksimikoko on noin 25 henkilöä
  • mikäli ryhmään on tulossa enemmän kuin voidaan ottaa, otetaan huomioon 2:lla ja 3:lla merkityt ryhmät sekä kaveritoiveet

Ryhmäjakojen julkistaminen

Ryhmäjako julkaistaan pe 24.9.2021. Jokaiselle tiedotetaan sähköpostitse oma ryhmä ja myös niiden omaan ryhmään kuuluvien nimet, jotka ovat ilmoittautumislomakkeella antaneet siihen luvan.

Reklamaatiot ryhmäjaosta

Pyrimme toteuttamaan toiveet mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti. Eri syistä ne eivät kuitenkaan aina toteudu.

Hyvin perustelluista syistä voi vaihtaa ryhmäänsä ryhmäjakojen jälkeen. Tällöin tulee ottaa yhteyttä nuorisotyönohjaajiin.

Kysymykset

Tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot rippikoulustasi saat aikanaan ryhmäsi ohjaajilta. Kaikissa mahdollisissa rippikoulua koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä myös rippikouluopettajiin.

 

Leirien ja kokoontumisten ajankohdat

Leirin nimi

Leirin

ajankohta

Leirin

konfirmaatio

Sunnuntaipäivä

Rippikoulu-

sunnuntai

Leiripäivä

Hilturannan talviripari

7-11.3.2022

(ma-pe)

su 13.3.2022

su 3.10.2021

klo 9-14

su 30.1.2022

klo 10-12.45

la 5.2.2022 klo 10-16

Hilturannan kesäripari 1

6-10.6.2022

(ma-pe)

su 12.6.2022

su 10.10.2021

klo 9-14

su 30.1.2022

klo 10-12.45

la 19.2.2022

klo 10-16

Hilturannan kesäripari 2

13-17.6.2022

(ma-pe)

su 19.6.2022

su 7.11.2021

klo 9-14

su 30.1.2022

klo 10-12.45

la 26.3.2022 klo 10-16

MUUT-ryhmä

(leirijakso muualla)

su 21.11.2021

klo 9-14

su 30.1.2022

klo 10-12.45

la 2.4.2022 klo 10-16

Hilturannan Talviripari       

Ajankohta:                            7-11.3.2022

Paikka:                                 Hilturannan leirikeskus

Leirimaksu:                           50e

Konfirmaatio:                        Pudasjärven kirkossa su 13.3.2022

Hilturannan Kesäripari 1    

Ajankohta:                            6-10.6.2022

Paikka:                                 Hilturannan leirikeskus

Leirimaksu                            50e

Konfirmaatio:                        Pudasjärven kirkossa su 12.6.2022

Hilturannan Kesäripari 2    

Ajankohta:                            13-17.6.2022

Paikka:                                 Hilturannan leirikeskus

Leirimaksu:                           50e

Konfirmaatio:                        Pudasjärven kirkossa su 19.6.2022