Uutislistaukseen

Karuselli_2_435x435.jpg

Seurakuntavaalien ehdokaslistat

15.9.2022 18.30

Vuoden 2022 seurakuntavaaleihin jätettiin kolmen ehdokaslistan perustamisasiakirjat. Yhdeltä valitsijayhdistykseltä pyydettiin puutteellisten tietojen vuoksi lisäselvitystä. 

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi 15.9 klo 16. Määräaikaan mennessä jätettiin kolmen valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat: Kirkko Keskellä arkea -ehdokaslista, Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslista sekä Toimiva Seurakunta - Lähellä Ihmistä -ehdokaslista.

Vaalilautakunta tarkisti ehdokaslistat. Tarkastuksessa hyväksyttiin Kirkko Keskellä arkea -ehdokaslistan ja Toimiva Seurakunta - Lähellä Ihmistä -ehdokaslistan perustamisasiakirjat. Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslistalle vaalilautakunta antoi lisäselvityspyynnön puutteellisten tietojen vuoksi, tiedot tulee toimittaa 3.10.2022 klo 16 mennessä.

Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 17 pykälän mukaan "Perustamisasiakirjat on hyväksyttävä, jos niiden johdosta ei ole esitetty huomautuksia tai päätetty vaatia lisäselvityksiä". Näin ollen vaalilautakunta vahvistaa Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslistan 3.10 klo 16 pidettävässä vaalilautakunnan kokouksessa, mikäli selvityspyynnössä mainitut tiedot on toimitettu. Kokouksen jälkeen ehdokastiedot julkaistaan. 3.10 kokouksessa vaalilautakunta myös arpoo ehdokaslistojen järjestyksen sekä ehdokasnumerot. 

Alla 15.9 hyväksyttyjen ehdokaslistojen ehdokastiedot.

Ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä 

*Nykyinen valtuutettu

Kirkko Keskellä arkea -ehdokaslistan ehdokkaat

Ahonen Eija

Ahonen Esko *

Alahäivälä Kirsi *

Harju Sauli

Kivilahti Sirpa

Komulainen Erja

Kouva Elmi *

Lantto Marja *

Siivikko Aarne

Siuruainen Pentti

Veivo Sointu *

Toimiva Seurakunta - Lähellä Ihmistä -ehdokaslista 

Alatalo Tarja

Fali Sirkku *

Honkanen Erkki *

Honkanen Tiina

Ikonen Eija *

Kinnunen Pekka

Nevanperä Kaarina

Pohjanvesi Päivi

Pohjanvesi Tapio

Pohjolainen Teija

Puurunen Terttu *

Pääaho Anne

Ruokangas Mauno *

Soronen Paula

Stenius Sirkka

Tykkyläinen Marja-Leena

Virtanen Ilpo

Äikäs Seppo

Ehdokaslistojen lisäksi vaalilautakunta käsitteli äänestyspaikkoja. Viime vaaleihin verrattuna kylilen ennakkoäänestyspaikkoja on vähemmän, koska muutamissa paikoissa äänestäminen oli todella hiljaista. Ennakkoäänestyksen pääpaikaksi on valittu Pudasjärven kirjakaupan entinen liiketila, jossa ennakkoäänestys on jokaisena päivänä klo 9-18. Koska pää-äänestyspaikka on keskeisellä paikalla Kurenalan taajamassa, kauppoihin ei tällä kertaa järjestetä erikseen ennakkoäänestyspisteitä. 

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa: 

Pudasjärven kirjakaupan entinen liiketila, os. Kauppatie 3 

8.-12.11 klo 9-18

Kirkkoherranvirasto, Varsitie 12

ti 8.11 klo 9-11, sekä 11.30-14

to 10.11 klo 12-15

Hirsikampus, Nyynäjäntie 5

ke 9.11 klo 12-15

Sarakylän kappeli, Sarakyläntie 4823

to 10.11 klo 10-12

Puhos, kylätalo Möykkälä, Näljängäntie 1391

to 10.11 klo 13.30-15

 

Varsinaisen vaalipäivän äänestys Seurakuntakoti, rippikoulusali

20.11 klo 11-20 

 

Lisätietoja: Vaalilautakunnan pj, kirkkoherra Timo Liikanen, p. 0408207223.