Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto teki henkilövalintoja

29.1.2019 09.03

Kirkkoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa nimettiin työalojen vastuuryhmät sekä edustajia eri työryhmiin toimikaudelle 2019-2020.

Kirkkoneuvosto nimesi työaloille vastuuryhmät. Ne ovat toimintaryhmiä, jotka totetutavat rajattuja tehtäviä yhdessä työntekijöiden kanssa. Vastuuryhmät eivät tee hallinnollisia päätöksiä, vaan keskittyvät työalan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjesäännön mukaan vastuuryhmään nimetään työalan työntekijöiden lisäksi vähintään viisi jäsentä, seurakuntalaisia oltava vähintään sama määrä kuin työntekijöitä.

Yleinen seurakuntatyö: Sirkku Fali, Sari Nieminen, Antti Niemitalo, Veli Nikula, Eliisa Ojala ja Aimo Pietilä.

Kasvastustyö: Kirsi Alahäivälä, Mervi Kesti, Pekka Kinnunen, Jouni Piri, Suvi Puhakka ja Heikki Turves. Nuorten asiantuntijajäseniksi nimettiin Essi Törmänen ja Annika Tauriainen.

Diakoniatyö: Suvi Kipinä, Jouni Koivukangas, Elmi Kouva, Kari Mikkola, Tapani Ollila, Seija Perttu, Mauno Ruokangas, Tuula A. Tolkkinen ja Mirka Väyrynen.

Lähetystyö: Håkan Blomqvist, Aune Ekdahl, Fanni Hemmila, Marko Koivula, Martta Koskela, Vuokko Loukusa ja Kari Stenius.

Sarakylän kappelityöryhmä: Elina Jylhänlehto, Kaisa Nivala, Paavo Sarajärvi, Katja Särkelä ja Timo Vähäkuopus.

Viestintäryhmä nimetään helmikuun kirkkoneuvostossa.

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa talouden tasapainottamistyöryhmän työskentelyä. Ryhmään valittiin Esko Ahonen, Terttu Puurunen, Jorma Alatalo ja Sirkku Fali. Työntekijöiden edustajina toimii työsuojeluvaltuutettu Teija Mustonen, pääsopijajärjestön luottamusmies Keijo Piirainen, talouspäällikkö ja kirkkoherra, joka toimii myös ryhmän puheenjohtajana.

Rakennustoimikunta: Terttu Puurunen (pj.), Esko Ahonen, Anna-Maaria Jaakkola, Veli Nikula ja Erkki Honkanen. Virkansa puolesta rakennustoimikuntaan kuuluvat seurakuntamestari, talouspäällikkö ja kirkkoherra.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat:Taina Vainio (pj.), Ilmari Lohilahti ja Päivi Pohjanvesi. Varajäseniksi Jouni Piri, Urpo Ervasti ja Sirkka Pankinaho.

Seurakunnan edustajat maanmittaustoimiston suorittamissa toimituksissa: Jorma Alatalo, varalla Elmi Kouva.

Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä: Anna-Maaria Jaakkola (pj.), Esko Ahonen ja Terttu Puurunen.