Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma ja ti klo 9.00-11.00, 11.30-14.00 ja to klo 12-15 sekä torstaina 15.9.2022 kello 12.0016.00.

Kirkkoherranviraston osoite on Varsitie 12.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta, seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.pudasjarvenseurakunta.fi sekä verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 21.6.2022

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Timo Liikanen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Pudasjärven kirkkoherranvirastossa, osoite Varsitie 12.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Pudasjärvellä 21.06.2022

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Timo Liikanen