Kuulutus seurakuntavaaleista

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Vaalit toimitetaan Pudasjärven seurakuntakodilla, osoite Varsitie 12 20.11.2022 kello 11.00 – 20.00.

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.pudasjarvenseurakunta.fi sekä osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Timo Liikanen

Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä

Pudasjärven seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Varsitie 12. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan myös seurakunnan kotisivuilla ja Pudasjärveläinen -lehdessä 26.10.2022

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina ma ja ti klo 9-11 ja 11.30-14 sekä to klo 12-15. Lisätietoja löytyy myös seurakunnan verkkosivuilta www.pudasjarvenseurakunta.fi vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 3.10.2022

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Timo Liikanen