Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokousuutinen 30.1.2023

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian virkaan Tiina Honkasen ja seurakuntamestariksi Timo Littowin. 

Toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstöasioita. Seurakunnassa on ollut avoimena kaksi tehtävää, diakonian virka sekä seurakuntamestarin työsuhde. 

  • Diakonin virkaan tuli määräaikaan mennessä kolme hakemusta, joista yksi täytti kelpoisuusehdot. Kirkkoneuvosto valitsi virkaan sosionomi (AMK) Tiina Honkasen. 
  • Seurakuntamestarin työsuhteeseen tuli määraikaan mennessä kuusi hakemusta. Kirkkoneuvoston nimeämä haastatteluryhmä haastatteli neljä hakijaa (Pirjo Pakasen, Petri Koljosen, Timo Littowin ja Paavo Sarajärven). Seurakuntamestariksi valittiin Timo Littow, varalle Paavo Sarajärvi.

Kirkkoneuvosto nimesi työalojen vastuuryhmät vuosille 2023-2024. Vastuuryhmät ovat työalojen toimintaryhmiä, jotka toteuttavat rajattuja tehtäviä yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne keskittyvät työalan toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimivat yhteistyöverkostona. 

Yleinen seurakuntatyö: Erja Komulainen, Sari Nieminen, Veli Nikula, Mervi Sammelvuo, Hannu Vainio. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu papisto ja kanttori.

Kasvastustyö: Kirsi Alahäivälä, Mervi Kesti, Pekka Kinnunen, Jouni Koivukangas, Anne Pääaho. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat sekä kasvatuksen työalasta vastaava seurakuntapastori. Seuraavassa kokouksessa ryhmään nimetään vielä nuorten asiantuntijajäsenet. 

Diakoniatyö:  Eija Ahonen, Matti Hankkila, Sauli Harju, Elmi Kouva, Teija Pohjolainen, Mauno Ruokangas, Katri Virtanen. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu diakoniaviranhaltijat sekä diakonian työalasta vastaava seurakuntapastori. 

Lähetystyö: Fanni Hemmilä, Martta Koskela, Vuokko Loukusa, Kari Stenius, Seppo Äikäs. Työntekijöistä vastuuryhmään kuuluu lähetyksen työalasta vastaava seurakuntapastori. 

Sarakylän kappelityöryhmä: Elina Jylhänlehto, Kaisa Nivala, Aku Nurmela, Pentti Siuruainen, Katja Särkelä. Työntekijöistä kappelityöryhmään kuuluu kirkkoherra. 

Viestintäryhmä nimetään myöhemmin. 

Kirkkoneuvosto nimesi myös rakennustoimikunnan, kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat, seurakunnan edustajat maanmittaustoimituksiin sekä ylimmän johdon palkkaustyöryhmän.

Rakennustoimikunta: Terttu Puurunen (pj), Esko Ahonen, Anna-Maaria Jaakkola, Veli Nikula, Ilpo Virtanen. Työntekijöistä toimikuntaan kuuluu talouspäällikkö, seurakuntamestari ja kirkkoherra. 

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat: Jouni Piri (pj), Heino Koivukangas, Tarja Alatalo. 

Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä: Anna-Maaria Jaakkola (pj), Terttu Puurunen, Esko Ahonen.

Seurakunnan edustaja maanmittaustoimituksissa: Ilpo Virtanen, varalla Elmi Kouva.

Seurakunnan edustaja varautumisen ja turvallisuuden työryhmään: kirkkoherra, varalla diakoniatyöstä vastaava pappi

Yhteisvastuukeräyksen tilityksen ja keräysmateriaalin tarkastaja: Erja Komulainen

31.1.2023 09.40