Uutislistaukseen

IMG_20200606_104548.jpg

Kokoontumisrajoitukset 7.-22.12.2021

8.12.2021 14.06

Tuomiokapituli on ohjeistanut seurakuntia kokoontumisrajoituksista. Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa sisätiloissa voi osallistua 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Koronapassia käytetään osassa Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa ja seurakunnan järjestämissä konserteissa. 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sekä muu tavanomainen uskonnollinen toiminta

Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin sekä muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi osallistua 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Seurakuntakodilla osallistujamäärä kirkkosalissa on 50 ja isossa kahviossa 30. Kirkossa osallistujamäärä on 120, Riekinkankaan kappelilla 25, Sarakylän kappelissa 25. Tähän kategoriaan kuuluvat tilaisuudet ovat uskonnonharjoitusta, ja niissä ei voi käyttää koronapassia. 

Ryhmätoiminnot

Kasvatuksen, diakonian ja lähetystyön ryhmämuotoisessa toiminnassa väkimäärä sovitetaan käytettävän tilan koon mukaan 1/3 -periaatteella.

Yhteislaulutilaisuudet ja konsertit

Mikäli koronapassia käytetään, osallistujamäärää ei rajoiteta, muutoin osallistujamäärä rajataan 20:een. 

Koronapassi

Pudasjärven seurakunta ottaa koronapassin käyttöön seurakunnan järjestämissä konserteissa ja osassa Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa, jolloin 20 hengen sisätilojen kokoontumisrajoitus ei ole voimassa. Koronapassi tarkastetaan kaikilta yli 16-vuotiailta. Passina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta. Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa koronapassi ei ole käytössä. Muut tapahtumanjärjestäjät voivat ottaa koronapassin käyttöön omalla päätöksellä, jolloin tapahtuman järjestäjä itse huolehtii koronapassien tarkistuksesta. Tilaisuuksista, joissa vaaditaan koronapassia, ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa. 

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kylillä

Kauneimmissa joululauluissa esim. kylätaloilla ja muissa vastaavissa tiloissa kokoontumisrajoitus on 20 henkilöä. Tapahtuman järjestäjän on tärkeää huomioida, että turvaväleistä tulisi olla mahdollista pitää kiinni. Koronapassi on mahdollista ottaa käyttöön myös näissä kylillä pidettävissä kauneimmissa joululauluissa, jolloin kokoontumisrajoitusta ei ole. Tämä tulee huomioida etukäteen ilmoituksissa, ja passin tarkistuksista näissä tilanteissa vastaavat tilan järjestäjät. Myös ulkoilmatilaisuuksia voidaan pitää. 

Osallistujamääräsuositukset seurakunnan tiloissa

Seurakunnan tiloissa järjestettävien yksityistilaisuuksien (esim. muistotilaisuudet) toteutuksessa suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kaikilla osallistujilla on riittävä mahdollisuus turvavälien pitämiseen. Yksityistilaisuudet suositellaan pitämään mahdollisimman pieninä. Tämän vuoksi suositamme seuraavia enimmäisosallistujamääriä:

Seurakuntakoti Iso kahvio 30

Seurakuntakoti rippikoulusali 15

Riekinkankaan kappeli 25

Sarakylän kappeli 25

Hilturannan leirikeskuksen luokkatila + sali 30.

Kaiken kansan joulupuuro -tapahtuma

Kaiken kansan joulupuuro -tapahtuma pidetään ulkotilaisuutena 15.12 klo 11-14.

Ulkotiloissa järjestettävät tapahtumat (esim. jumalanpalvelukset tai kauneimmat joululaulut) 

Kokoontumisrajoitukset eivät koske ulkotiloja. 

Maskien käyttö

Suosittelemme vahvasti käyttämään maskia rokotesuojasta riippumatta julkisissa sisätiloissa.

Viimeisin päivitys 6.12.2021

Lisätietoja: Timo Liikanen, kirkkoherra p. 0408207223