Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston 1.11 kokousuutinen - Marko Väyrynen siirretään diakonian virkaan

2.11.2021 11.20

Kirkkoneuvosto totesi diakoniaviranhaltija Eeva Leinosen irtisanoutumisen ja päätti siirtää Marko Väyrysen diakonian virkaan 1.12. alkaen. 

Eeva Leinonen on irtisanoutunut diakonian virasta 11.11.2021 alkaen. Hän on ollut virkavapaalla 22.3.2021 alkaen toisen tehtävän hoitamisen vuoksi. Sosionomi-diakoni Marko Väyrynen hoitaa diakonian viransijaisuutta 30.11.2021 asti. Lisäksi hän on toiminut diakonian viransijaisena aiemman virkavapauden aikana 1.6.2018-31.5.2019.

Kirkkolain 6. luvun (§:t 11 ja 38) mukaan työnantaja voi poiketa julkisesta hakumenettelystä tietyin ehdoin. Henkilön siirto toiseen virkasuhteeseen kuuluu näihin poikkeuksiin sillä edellytyksellä, että siirrettävä henkilö täyttää uuden tehtävän kelpoisuusehdot ja häntä voidaan pitää tehtävään sopivana, ja jos hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

Marko Väyrynen on antanut siirtoon suostumuksensa, hänellä on tehtävään edellytettävä koulutus, ja sijaisuuksien hoidossa hän on osoittanut olevansa sopiva diakonian virkaan. Kirkkoneuvosto siirtää Marko Väyrysen erityisnuorisotyönohjajaan virasta diakonian virkaan 1.12.2021 alkaen, ja käynnistää nuorisotyön virantäytön valmistelut välittömasti.

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa lastenohjaajan työsuhteen hakuaikaa 23.11 klo 15 saakka. Edellisellä hakukierroksella tehtävään oli tullut yksi hakemus. 

Kirkollisia ilmoituksia päätettiin julkaista vuonna 2022 Iijokiseudussa ja Pudasjärveläinen-lehdessä. 

Pöytäkirja tulee luettavaksi kotisivuille myöhemmin.